Ne sustinem clientii – companii private, institutii publice si organizatii non-profit, sa devina mai eficienti, sustenabili si inovatori.

POR 2.2

Valoarea finantarii

Minimum: 1,5 mil. Euro
Maximum: 6 mil. Euro

Finantare nerambursabila

Intensitatea ajutorului de stat regional Tipul de Intreprindere/ Regiunea de dezvoltare NE SE SM SV Oltenia V NV C
% Maxim din valoarea eligibila a proiectului Intreprindere mijlocie 60% 60% 60% 60% 45% 60% 60%
Intreprindere mica 70% 70% 70% 70% 55% 70% 70%

Solicitanti eligibili

IMM-uri cu istoric de minim 1 an fiscal integral, din:
 • mediul urban: intreprinderile mici si mijlocii;
 • mediul rural: intreprinderi mijlocii;

Conditii de eligibilitate

 1. Solicitantul este societate sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban, precum si intreprinderilor mijlocii din mediul rural;
 2. Solicitantul trebuie sa aiba la momentul depunerii proiectului domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investitie, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului;
 3. Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;
 4. Societatea nu se afla in dificutate.

Cheltuieli eligibile

 1. Investitii in active corporale:
  • lucrari de construire, extindere a spatiilor de productie / prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
  • achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;
  • achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice); energie eoliana; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermala;
  • Lucrarile de modernizare pot fi considerate elegibile doar in masura in care sunt aferente investitiei initiale propuse prin proiect.
 2. Investitii in active necorporale:
  • brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similar. Valoarea eligibila a activelor necorporale nu poate depasi 20% din valoarea eligibila a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

ETAPELE COLABORARII CU GM INVEST

CONSULTANTA
CERERE DE FINANTARE
ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITII
IMPLEMENTARE

SOLICITA CONSULTANTA CU UNUL DINTRE EXPERTII NOSTRII