Ne sustinem clientii – companii private, institutii publice si organizatii non-profit, sa devina mai eficienti, sustenabili si inovatori.

Digitalizare IMM

Valoarea finantarii

Minim: 30.000 euro
Maxim: 100.000 euro

Finantare nerambursabila

90% din totalul cheltuielilor eligibile

Solicitanti eligibili

 • Pentru proiectele care vizeaza acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea IMM-urilor, se aplica intreprinderilor care activeaza in alte domenii decat in domeniul IT;
 • IMM-uri cu media cifrei de afaceri in ultimii 3 ani cel putin de 2 ori valoarea cheltuielilor eligibile.

Cheltuieli eligibile

 • Valoarea tuturor cheltuielilor eligibile, exceptand:
  • cheltuieli cu servicii de consultanta/analiza pentru identificarea solutiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile;
  • cheltuielile de consultanta pentru elaborarea documentatiilor necesare pregatirii aplicatiei de proiect propus spre finantare si/sau managementul aplicatiei de proiect (inclusiv elaborarea documentatiilor necesare implementarii aplicatiei de proiect) nu pot depasi 50% din media cifrei de afaceri aferenta ultimelor 3 exercitii financiare incheiate.
 • Cheltuieli aferente achizitionarii de hardware TIC si a altor dispozitive si echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere in functiune, justificate din punctul de vedere al implementarii proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legatura cu functionarea produselor/aplicatiilor informatice implementate prin proiect;
 • Cheltuieli aferente realizarii retelei LAN necesare pentru implementarea aplicatiei de proiect;
 • Cheltuieli aferente achizitionarii si/sau dezvoltarii si/sau adaptarii aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii proiectului, configurarii si implementarii bazelor de date, migrarii si integrarii diverselor structuri de date existente, inclusiv solutiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
 • Cheltuieli aferente achizitionarii unui website de prezentare a companiei, inclusiv achizitia de domeniu si gazduirea pe server (maxim 10.000 lei);
 • Cheltuieli aferente achizitionarii/inchirierii unui nume de domeniu nou;
 • Cheltuieli aferente achizitionarii/inchirierii solutiei de semnatura electronica;
 • Cheltuieli de trecere a arhivelor din analog/dosare/hartie in digital indexabil;
 • Cheltuieli aferente achizitionarii de aplicatii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilitati;
 • Cheltuieli aferente achizitionarii solutiilor din tehnologiei informatiei pentru comertul electronic;
 • Cheltuieli aferente achizitiilor de servicii de tip cloud si SaaS, respectiv Software as a Service;
 • Cheltuieli aferente achizitionarii serviciilor de gazduire, incluzand toate tipurile de servicii de gazduire, cu exceptia pachetelor de reseller;
 • Cheltuieli aferente achizitionarii de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/gazduire/retele;
 • Cheltuieli aferente achizitionarii de servicii de consultanta pentru elaborarea documentatiilor necesare pregatirii proiectului propus spre finantare si/sau managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentatiilor necesare implementarii proiectului:
  • Cheltuieli cu servicii de consultanta pentru elaborarea documentatiilor necesare depunerii proiectului (plan de afaceri,etc.) – maxim 5% din valoarea totala a aplicatiei de proiect;
  • Cheltuieli cu servicii de consultanta in domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentatiilor necesare implementarii proiectului si servicii de asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor publice (elaborarea documentatiei de atribuire si aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica) – maxim 5% din valoarea totala a proiectului;
 • Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achizitionate si a personalului care va asigura mentenanta;
 • Cheltuieli de achizitie a serviciilor de auditare intermediara/finala, financiara conform reglementarilor nationale, si tehnica din perspectiva corespondentei rezultatului proiectului cu cererea de finantare si obiectivele POC;
 • Servicii de consultanta/analiza pentru identificarea solutiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile;
 • Cheltuieli de informare si publicitate conform Manualului de Identitate Vizuala;

[1] Pentru intreprinderile care au doua sau un singur exercitiu financiar incheiat, procentul de 50% se va aplica corespunzator mediei ultimelor doua exercitii financiare incheiate, respectiv ultimului exercitiu financiar incheiat.

ETAPELE COLABORARII CU GM INVEST

CONSULTANTA
CERERE DE FINANTARE
ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITII
IMPLEMENTARE

SOLICITA CONSULTANTA CU UNUL DINTRE EXPERTII NOSTRII