Ne sustinem clientii – companii private, institutii publice si organizatii non-profit, sa devina mai eficienti, sustenabili si inovatori.

Finanțare Sector Privat

PNDR sM 6.1. – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Valoarea finantarii: 50.000 euro

Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplica doar pentru sectorul pomicol) si este de:
 • 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 S.O. si 50.000 SO
 • 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 S.O. si 29.999 SO

Finantare nerambursabila

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub forma de suma forfetara in doua transe, astfel:
 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finantare
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda in functie de implementarea corecta a Planului de afaceri, fara a depasi trei* ani (*cinci ani pentru exploatatiile pomicole), de la semnarea contractului de finantare

Solicitanti eligibili

Prin SUBMASURA 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, se pot obtine intre 40.000 euro/50.000 euro de catre tineri, care se instaleaza ca unici sefi al exploatatiei agricole sau de catre persoane juridice cu mai multi actionari unde un tanar se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie

POR 2.1

Valoarea finantarii

Minim: 25.000 euro
Maxim: 200.000 euro

Finantare nerambursabila

90% din totalul cheltuielilor eligibile

Solicitanti eligibili

Microintreprinderilor (pana la 9 angajati) care doresc sa se dezvolte in spatiul urban (mai putin regiunea Bucuresti-Ilfov si ITI Delta Dunarii).

POR 2.2

Valoarea finantarii

Minimum: 1,5 mil. Euro
Maximum: 6 mil. Euro

Finantare nerambursabila

Intreprindere mijlocie: 45% - 60%
Intreprindere mica: 55% - 70%

Solicitanti eligibili

IMM-uri cu istoric de minim 1 an fiscal integral, din:
 • mediul urban: intreprinderile mici si mijlocii
 • mediul rural: intreprinderi mijlocii

Digitalizare IMM

Valoarea finantarii

Minim: 30.000 euro
Maxim: 100.000 euro

Finantare nerambursabila

90% din totalul cheltuielilor eligibile

Solicitanti eligibili

 • Pentru proiectele care vizeaza acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea IMM-urilor, se aplică întreprinderilor care activează în alte domenii decât în domeniul IT
 • IMM-uri cu media cifrei de afaceri in ultimii 3 ani cel putin de 2 ori valoarea cheltuielilor eligibile

Program IMM Invest Romania / Agro IMM Invest

Finantare nerambursabila

maximum 10% din valoarea finantarii garantate, cu conditia incadrarii in plafonul de 120.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii, 100.000 euro pentru intreprinderile care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare intreprindere care isi desfasoara activitatea in sectorul aliementar.

Valoarea finantarii

 • Capital de lucru pentru microintreprinderi, intreprinderi mici si mislocii: max. 5.000.000 lei
 • Investitii pentru microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii: max. 10.000.000 lei

Depunerea proiectelor

pana la 30.06.2021

Solicitanti eligibili

 • AGRO IMM INVEST: Intreprinderi mici si mijlocii si intreprinderi mici cu capitalizare de piata medie
 • Forme de organizare eligibile: SRL, SA, SNC, SCC, SCA, Societati cooperative, PFA, II, IF, Cooperative agricole, ONG, Profesii liberale
 • Nu se solicita Certificat de situatie de urgenta
 • Toate domeniile de activitate sunt eligibile, cu mici exceptii